©Hans Hendriksen

Carbidschieten bij nieuwjaar in Haarlo