©Hans Hendriksen

Nandi statue on Chamundi Hill near Mysore